Pri objednávke nad 300€ doprava zdarma

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú zásady spoločnosti GRILL TIME, s.r.o., so sídlom Pod brehmi 4, 841 03 Bratislava, Slovensko (email: info@grilltime.sk, telefón: +421 910 226 060), o zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní vašich informácií, ktoré zhromažďujeme pri používaní našej webovej stránky www.grilltime.sk. Používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak s týmito zásadami nesúhlasíte, nepoužívajte túto stránku a nevyužívajte naše služby. Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek upraviť bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia a revidované Zásady ochrany osobných údajov budú zverejnené. Revidované Zásady nadobudnú účinnosť 30 dní od ich zverejnenia a pokiaľ budete v používaní internetovej stránky alebo našich služieb pokračovať po danej lehote, bude to znamenať váš súhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám preto pravidelne kontrolovať túto stránku.


Údaje ktoré zhromažďujeme:

Meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónny kontakt, adresa, platobné údaje


Informácie o vás zhromažďujeme nasledujúcim spôsobom:

Pri vypĺňaní registračných a kontaktných formulárov alebo pri ostatných spôsoboch odosielania osobných údajov a interagovaní s webovou stránkou, ako napríklad pri internetovom nákupe.


Ako používame vaše údaje:

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, máme nárok použiť na účely popísané nižšie.

Spravovanie objednávky zákazníka, administračné informácie, marketing / propagácia

Ak chceme použiť vaše údaje na akýkoľvek iný účel, požiadame vás o súhlas a použijeme vaše údaje len po získaní vášho súhlasu a potom iba na účely, na ktoré bol súhlas udelený, pokiaľ nebude zo zákona vyžadované inak.


Zdieľanie informácií

Vaše osobné údaje neprenesieme žiadnej tretej strane bez vyžiadania vášho súhlasu, s výnimkou špeciálnych prípadov, ako je popísané nižšie.


Analytika
Od tretích strán, ktoré sú využívané na analytické účely požadujeme, aby osobné údaje, ktoré im odovzdávame, používali iba na účel, na ktorý boli určené, a neuchovávali ich dlhšie, ako je potrebné na splnenie uvedeného účelu.
Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj v nasledujúcich prípadoch: v súlade s platnými zákonmi, predpismi, súdnym príkazom alebo iným právnym procesom.


Uchovávanie informácií
Vaše osobné údaje budeme uchovávať 90 dní až 2 roky po tom, čo používatelia zrušia svoje účty, alebo tak dlho, ako ich budeme potrebovať na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Je možné, že budeme musieť niektoré informácie uchovávať na dlhšie obdobie. Jedná sa napríklad o vedenie záznamov/hlásení v súlade s platnými zákonmi alebo z iných právnych dôvodov, ako je vymáhanie zákonných práv, predchádzanie podvodom a podobne. Ostatné anonymné informácie a súhrnné informácie, z ktorých vás nie je možné identifikovať (priamo alebo nepriamo), môžu byť uložené na dobu neurčitú.


Aké práva máte nad svojimi údajmi

V závislosti od platného zákona máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo si môžete vyžiadať ich kópiu. Taktiež máte právo obmedziť alebo namietať proti aktívnemu spracúvaniu vašich údajov, požiadať nás o zdieľanie (prenos) vašich osobných údajov informácie inému subjektu, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám v minulosti poskytli so spracovaním vašich údajov, právo podať sťažnosť zákonnému orgánu a ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné podľa platných zákonov. Pre uplatnenie týchto práv nás môžete kontaktovať na info@grilltime.sk. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi. Upozorňujeme, že ak nám nedovolíte zhromažďovať alebo spracovávať požadované osobné údaje alebo ak odvoláte súhlas s ich spracovaním na požadované účely, možno nebudete môcť pristupovať k službám, pre ktoré boli vaše informácie požadované.


Súbory cookies

Pri prihlásení nastavíme základné súbory cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje podľa vašich preferencií a nastavenia zobrazenia. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na zistenie, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

To platí aj pre súbory cookies zbieraných z údajov pri vytváraní objednávok.


Bezpečnosť

Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá a používame primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenej zmene vašich údajov. Avšak vzhľadom na prirodzené riziká nemôžeme zaručiť a tým pádom zabezpečiť absolútnu bezpečnosť informácií, ktoré nám poskytujete. V týchto prípadoch nesiete za také situácie plné riziko.


Odkazy na tretie strany

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré neprevádzkujeme. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nezaoberajú zásadami ochrany osobných údajov a inými postupmi akýchkoľvek tretích strán, vrátane akejkoľvek tretej strany prevádzkujúcej akúkoľvek webovú stránku alebo službu, ktorá môže byť prístupná prostredníctvom odkazu na tejto webovej stránke. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite. Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán.


Sťažnosti

V prípade, že máte otázky týkajúce sa spracovávania vašich údajov, môžete sa obrátiť na našu adresu GRILL TIME, s.r.o., Pod brehmi 4, 841 02 Bratislava, kontaktom email: info@grilltime.sk. Vaše obavy budeme riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi.

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú zásady spoločnosti GRILL TIME, s.r.o., Pod brehmi 4, 841 03 Bratislava, Slovensko. email: info@grilltime.sk, telefón: +421 910 226 060, o zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní vašich informácií, ktoré zhromažďujeme pri používaní našej webovej stránky https://www.grilltime.sk. Používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak s týmito zásadami nesúhlasíte, nepoužívajte túto stránku a nevyužívajte naše služby. Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek upraviť bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia a revidované Zásady ochrany osobných údajov budú zverejnené. Revidované Zásady nadobudnú účinnosť 30 dní od ich zverejnenia a pokiaľ budete v používaní internetovej stránky alebo našich služieb pokračovať po danej lehote, bude to znamenať váš súhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám preto pravidelne kontrolovať túto stránku.